• Bij de keuzemiddag juni2014
 

Welkom op de Hoeksteen 
 

De Hoeksteen is een Katholieke Basisschool. Onze school is een echte buurtschool, veel leerlingen komen uit de directe omgeving van de school of de wijken daar omheen.

De jaren op de basisschool vormen een belangrijke basis voor het verdere leven. In deze jaren bieden we de kinderen, in een veilige omgeving, veel kennis en vaardigheden aan.
Deze betreffen niet alleen op het cognitieve vlak, ook sociale en creatieve vaardigheden komen volop aan bod. 
Veel ouders dragen op school een steentje bij. Dat is niet alleen nodig, maar ook leuk. Hierdoor kunnen we veel activiteiten ondernemen en is er veel contact tussen de school en de gezinnen.
Naast de hand-en-spandiensten, zijn ouders actief in bestuur, ouderraad en medezeggenschapsraad. 
Lees verder [link]

Foto Album

Uitgelicht............  

Zes weken zijn de poorten van de school gesloten geweest. Achter deze poorten werd
hard gewerkt aan het nieuwe schoolplein. Nog even en dan gaan ze open…..en kan
iedereen van het resultaat genieten!

 

Kalender

  • 28 augustus 2016 Zomervakantie
  • 29 augustus 2016 Eersteschooldag 2016-2017
  • 29 augustus 2016 08:30 Luizencontrole

naar de volledige kalender...