• Bij de keuzemiddag juni2014
 

Welkom op de Hoeksteen 
 

De Hoeksteen is een Katholieke Basisschool. Onze school is een echte buurtschool, veel leerlingen komen uit de directe omgeving van de school of de wijken daar omheen.

De jaren op de basisschool vormen een belangrijke basis voor het verdere leven. In deze jaren bieden we de kinderen, in een veilige omgeving, veel kennis en vaardigheden aan.
Deze betreffen niet alleen op het cognitieve vlak, ook sociale en creatieve vaardigheden komen volop aan bod. 
Veel ouders dragen op school een steentje bij. Dat is niet alleen nodig, maar ook leuk. Hierdoor kunnen we veel activiteiten ondernemen en is er veel contact tussen de school en de gezinnen.
Naast de hand-en-spandiensten, zijn ouders actief in bestuur, ouderraad en medezeggenschapsraad. 
Lees verder [link]

Foto Album

Uitgelicht............  

De Sint is weer in het land en dat is goed te zien in onze school. Er is hard gewerkt om er weer iets heel gezelligs van te maken en zo te zien hebben de pietjes het goed naar hun zin..

 

Kalender

  • 08 december 2016 Advent vieringen (gesplitst)
  • 22 december 2016 Kerstviering
  • 22 december 2016 Ale leerlingen middag vrij

naar de volledige kalender...