• Bij de keuzemiddag juni2014
 

Welkom op de Hoeksteen 
 

De Hoeksteen is een Katholieke Basisschool. Onze school is een echte buurtschool, veel leerlingen komen uit de directe omgeving van de school of de wijken daar omheen.

De jaren op de basisschool vormen een belangrijke basis voor het verdere leven. In deze jaren bieden we de kinderen, in een veilige omgeving, veel kennis en vaardigheden aan.
Deze betreffen niet alleen op het cognitieve vlak, ook sociale en creatieve vaardigheden komen volop aan bod. 
Veel ouders dragen op school een steentje bij. Dat is niet alleen nodig, maar ook leuk. Hierdoor kunnen we veel activiteiten ondernemen en is er veel contact tussen de school en de gezinnen.
Naast de hand-en-spandiensten, zijn ouders actief in bestuur, ouderraad en medezeggenschapsraad. 
Lees verder [link]

Foto Album

Uitgelicht............

Witte donderdag viering.

Ook dit jaar gingen we met alle kinderen en veel ouders naar de Koepelkerk voor de Witte donderdagviering. De regenboog stond dit jaar centraal. De boodschap erbij: opstaan en je inzetten voor elkaar.
Fijne paasdagen gewenst! 

Kalender

  • 26 mei 2017 Hemelvaart vakantie
  • 27 mei 2017 Hemelvaart vakantie
  • 28 mei 2017 Hemelvaart vakantie

naar de volledige kalender...